Hjälpsidor...

Är du sökande eller elev?

Logga in här

Supportinformation

Antagningsfrågor kontakta kathrin.strand@vgregion.se marina.staav@vgregion.se Utbildningsfrågor kontakta resp. utbildningsledare via hemsidan www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/

Nyheter

Förlängd ansökningstid Skogsföryngringsledare
2020-09-23
Ansökningstiden för utbildningen Skogsföryngringsledare är förlängd till och med 2020-10-31. Klockan 23:59 denna dag ska samtliga ansökningar och efterfrågade bilagor vara inskickade för att kunna behandlas.

Biologiska Yrkeshögskolan Västra Götalandsregionen, Naturbruksförvaltningen Regionens Hus, 541 80 Skövde, Tel. 010-455 08 30
Alvis från Gotit Alvis från Gotit