Välkommen till Biologiska yrkeshögskolans webbansökan! 

Här kan du söka till samtliga av BYS utbildningar. 

Du kan se vårt utbildningsutbud under rubriken "Utbildningskatalog", för detta behöver du inte ett studerandekonto, men för att ta nästa steg att kunna söka en utbildning så behöver ett konto vara skapat. 
I utbildningskatalogen hittar du de utbildningar som är sökbara just nu, men även de som är planerade för framtiden, men som ännu inte är sökbara. Saknar du någon utbildning i utbudet kan det bero på att det ännu inte tagits beslut om nytt startdatum för denna utbildning. Vi publicerar utbildningarna allt eftersom beslut om utbud kommer, ta därför för vana att kontinuerligt hålla koll på vår kurskatalog.

Sökande från övriga Norden
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; kontakta oss på naturbrukskansliet@vgregion.se 

Skyddade personuppgifter
Du som enligt folkbokföringen har skydade personuppgifter behöver du kontakta oss på naturbukskansliet@vgregion.se


Behörigheter
Grundläggande och särskilda behörigheter finns specificerat under respektive utbildning.

Reell kompetens
Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.
Då behöver du i ansökningens del 2 Bilagor fylla i reell kompetens och ladda upp de dokument som styrker dina kunskaper. Dokumenten anses styrkta om de är vidimerade av den part som intygar din reella kompetens. 
Du behöver även i ansökningens del 4 Behörighetsprövning kryssa i rutan för att du vill bli bedömd utifrån reell kompetens.


 

Logga in med ditt studerandekonto

Har du inget studerandekonto?

För att du ska kunna göra en ansökan måste du skapa ett studerandekonto. När du har det kan du logga in, skapa och skicka din ansökan.

Nyheter

  • Agrotekniker

    2019-12-12

    Inför starten hösten 2020 kan det komma att ske förändring av utbildningens slutdatum. Vi inväntar besked från Myndigheten för yrkeshögskolan. Se mer information på ansökningssidan.

  • Har du en hotmail-adress?

    2017-11-27

    Vi har upptäckt att epost-meddelanden från antagningsprogrammet ibland hamnar i skräpposten hos de sökande som har en hotmail-adress. Ändra gärna i dina inställningar så att epost-meddelanden från oss betraktas som en betrodd adress

Alvis logo Alvis från Gotit