FAQ - Frågor och svar

DET LIGGER GAMLA BILAGOR I MIN ANSÖKAN SOM INTE ÄR AKTUELLA, HUR TAR JAG BORT DESSA?

Vi kan inte ta bort gamla bilagor då de tillhör en tidigare ansökan. Om det är något nytt du vill ha med så laddar du upp nya dokument och sparar som bilagor

HUR FUNGERAR URVALSTESTERNA

Till många av utbildningarna har vi urvalstester. Det kan vara muntliga och/eller skriftliga tester.. Glöm inte att ta med ditt kör- eller ID-kort för att identifiera dig. Vilka tester som genomförs varierar mellan de olika utbildningarna. Om urvalstester används på den utbildning du sökt kommer du som är behörig att få mer information om testtillfället.

HUR GÖR JAG FÖR ATT LÄGGA IN MINA BILAGOR?

Högst upp i ditt studerandekonto har du ”Mina bilagor” här laddar du upp dina dokument och sparar som bilagor. Namnge dina dokument noga för att påvisa vad dokumentet innehåller för att underlätta granskningen.

HUR MÅNGA PLATSER TAR NI IN PER UTBILDNING?

Antalet platser varierar mellan de olika utbildningarna.

HUR SKA INTYG OM ARBETSLIVSERFARENHET SE UT?

Det ska vara tjänstgöringsintyg där start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgår dvs. om det är hel- eller deltid. Inriktningen eller befattningen på din tjänst bör vara specificerad. Du kan skicka med intyg från flera olika anställningar så räknar vi ihop den totala erfarenheten. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå.
Du som är egenföretagare bifogar F-skattesedel där det ska framgå inom vilket område verksamheten är aktiv samt från när.

HÄMTAR NI MITT GYMNASIEBETYG FRÅN ANTAGNING.SE?

Nej, vi har inte tillgång till det. Du måste därför skicka med ditt gymnasiebetyg i din ansökan.

JAG HAR EN INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB), VAD GÄLLER FÖR MIG?

Diplom från en IB-examen med minst 24p motsvarar grundläggande behörighet. Kurser från en IB-examen kan användas för att styrka särskilda förkunskaper

JAG HAR ETT SAMLAT BETYGSDOKUMENT, RÄCKER DET?

Enbart ett samlat betygsdokument ger inte grundläggande behörighet. Det kan används som ett komplement till övriga betyg och intyg.

JAG HAR GJORT HÖGSKOLEPROVET, GÄLLER DET FÖR YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR OCKSÅ?

Nej, det är inget som yrkeshögskoleutbildningar använder sig av.

JAG HAR GÅTT FOLKHÖGSKOLA, VAD GÄLLER?

Du som studerat på allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning på folkhögskola kan få grundläggande behörighet till vidare studier. Bifoga då det intyg som folkhögskolan utfärdat där det framgår att du har grundläggande behörighet.

JAG HAR PÅGÅENDE STUDIER PÅ KOMVUX/GYMNASIUM/FOLKHÖGSKOLA OCH BLIR FÄRDIG I SLUTET AV TERMINEN. HINNER JAG KOMPLETTERA MIN ANSÖKAN MED MINA BETYG?

Om du just nu studerar vid komvux/gymnasium/folkhögskola för att uppnå den särskilda behörigheten som krävs till den sökta utbildningen ska detta styrkas med ett intyg från aktuell skola. Det är viktigt att du anger detta under punkten Bilagor i din ansökan.

JAG HAR STUDERAT PÅ HÖGSKOLA/UNIVERSITET. SKA JAG SKICKA MED DESSA BETYG?

Om du uppfyller behörighetskraven behöver du inte skicka med betyg från högskola/universitet. Däremot kan du skicka med betyget om du saknar en viss kurs i ditt gymnasiebetyg och har studerat motsvarande ämne på högskola/universitet.

JAG HAR UTLÄNDSKA GYMNASIEBETYG, VAD ÄR DET SOM GÄLLER?

Om du har utländska gymnasiebetyg, som i det landet där det är utfärdat ger behörighet till högre studier, ger dessa också grundläggande behörighet, förutsatt att du kompletterat med betyg i svenska och eventuellt engelska.
Innan du söker en utbildning behöver du få dina utländska betyg från gymnasium/högskola översatta till svenska eller engelska. Detta för att vi ska ha möjlighet att behandla din ansökan korrekt.
Du ansvarar själv för att få dina betyg översatta av en auktoriserad översättare. Du kan hitta en förteckning över auktoriserade översättare på Kammarkollegiet. Om du vill ha dina utländska betyg värderade innan du ansöker kan du vända dig till UHR.

JAG ÄR RESERVPLACERAD, VAD HÄNDER NU?

Om du inte får ett antagningsbesked kan du fortfarande ha möjlighet att bli antagen. En reservlista upprättas bland de behöriga sökande som inte beviljats plats. Om någon/några tackar nej till utbildningen så blir dessa platser tillgängliga. Du kan således se och följa din placering på reservlistan via ditt studerandekonto. Reserver antas löpande fram till cirka två veckor efter utbildningens start.

KAN JAG GÖRA ANTAGNINGSTESTERNA FLERA GÅNGER?

Nej, det är endast möjligt att genomföra antagningstester och/eller intervju en gång. Blir du inte antagen är du välkommen att återkomma vid nästa ansökningsomgång.

KAN JAG KOMPLETTERA MED BILAGOR SENARE?

Ja, du kan komplettera med bilagor efter det att du har skickat in din ansökan. Din ansökan skall dock vara komplett vid sista ansökningsdatum, vilket detta datum är framgår i kurskatalogen under respektive utbildning.

KAN JAG LOGGA UT OCH FORTSÄTTA MED MIN ANSÖKAN SENARE?

Ja, du kan logga ut och fortsätta med din ansökan vid ett senare tillfälle

KAN JAG SÖKA FAST JAG INTE VET OM MINA MERITER ÄR TILLRÄCKLIGA

Om du inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och/eller särskilda förkunskaper så kan du åberopa att bli antagen på reell kompetens. Du anser då att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning och kan bifoga intyg som styrker dessa kunskaper/erfarenheter. Du åberopar detta under behörighetsprövningen i ansökningsförfarandet. Det är ledningsgruppen för utbildningen som avgör om reell kompetens ska tillämpas och hur den ska värderas.

MÅSTE JAG LADDA UPP EN NY UPPSÄTTNING AV MINA BETYG/INTYG TILL VARJE SÖKT UTBILDNING?

Nej, det räcker med att ladda upp en uppsättning då vi använder ett och samma system, men dokumentet måste bifogas på nytt om det efterfrågas i den nya ansökningen

MÅSTE JAG SKICKA PERSONLIGT BREV OCH CV?

Under respektive utbildning beskrivs vilka dokument som du behöver bifoga ansökan. Kontrollera noga att du skickat in de dokument som krävs.

MÅSTE JAG TACKA JA ELLER NEJ TILL MIN PLATS?

Om du blir antagen till utbildning behöver du tacka ja eller nej till din plats. Detta gör du via ditt studerandekonto. Vi har många sökande så meddela besked så snart som möjligt. Det är viktigt att lämna besked även om du inte vill ha platsen då vi har reserver som vi vill kunna erbjuda platsen till.

MÅSTE JAG VARA PÅ PLATS FÖR ATT GÖRA TESTERNA?

Ja, urvalstesterna genomförs på plats hos oss.

NÄR OCH HUR ANSÖKER JAG?

Det framgår under respektive utbildning i kurskatalogen vilka ansökningstider det är som gäller.

Så här ansöker du:
Du behöver, om du inte redan har, skapa ett så kallat studerandekonto för att kunna göra en ansökan till våra utbildningar.
1. Registrera ett studerandekonto på https://yhvgr.alvis.gotit.se/student/
2. Välj i utbildningskatalogen vilken eller vilka utbildningar du vill söka.
3. Ladda upp dina gymnasiebetyg/tjänstgöringsintyg eller andra efterfrågade dokument
4. Skicka din ansökan.

När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via

NÄR OCH HUR FÅR JAG REDA PÅ OM JAG ÄR ANTAGEN ELLER INTE?

Ledningsgruppen för utbildningen sammanträder ett par veckor efter sista ansökningsdatum och det är de som beslutar vem som blir antagen. Du kan kontinuerligt se läget på din ansökan via ditt studerandekonto. Vi kommunicerar också alltid via mail på den adress du angivit i dina kontaktuppgifter, detta gör vi snarast möjligt efter det att ledningsgruppen fattat sitt beslut.

NÄR ÄR SISTA ANSÖKNINGSDAG OCH KOMPLETTERINGSDAG?

I utbildningskatalogen, under respektive utbildning, framgår det vilken som är sista ansökningsdag, denna dag är då även sista kompletteringsdatum för utbildningen. Ansökan ska vid angivet datum vara komplett. När sista ansökningsdagen passerat så stänger alla ansökningar. Vid behov kan de eventuellt öppnas på nytt.

TAR NI EMOT ANSÖKAN VIA POST?

Nej, det är endast möjligt att söka elektroniskt via vår webbansökan.
Vid problem med elektronisk ansökan så använd kontaktformuläret som du hittar längst ner på sidan på ditt studerandekonto efter att du har loggat in. Beskriv ditt ärende så återkommer vi med information.

VAD HÄNDER OM DE ÄR FLER BEHÖRIGA ÄN ANTAL PLATSER, VEM BLIR ANTAGEN?

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer ett urval att göras. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Alla poäng från urvalet summeras och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats.

VAD HÄNDER OM MIN KOMPLETTERING KOMMER IN FÖR SENT?

Ansökan behandlas då i mån av plats.

VAD INNEBÄR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET?

Grundläggande behörighet innebär att du:
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller,
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

VAD KRÄVS FÖR ATT SÖKA EN YH-UTBILDNING?

För att ansöka till en YH-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Behörigheten delas in i grundläggande behörighet som krävs för alla utbildningar och särskilda förkunskaper. De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker till, se detaljerad information under respektive utbildning i kurskatalogen

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ NÄR JAG ANSÖKER?

Det är av största vikt att din ansökan är komplett med de handlingar som efterfrågas.
Var noga med att fylla i/bifoga allt som efterfrågas i ansökningens 4 steg.
I utbildningskatalogen, under respektive utbildning, kan du läsa mer om vad som efterfrågas/krävs.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT GÅ PÅ TESTER?

Om det är fler behöriga sökande än platser till utbildningen behöver ett urval göras. Alla behöriga sökande kallas till urvalstest. Poängen du får på testerna ligger till grund för urvalet och hur du rangordnas för att bli antagen till utbildningen

ÄR DET MÖJLIGT ATT SÖKA TILL FLERA UTBILDNINGAR SAMTIDIGT?

Det finns ingen begränsning på hur många utbildningar du kan söka. Men vi rekommenderar dig att enbart söka de utbildningar som du är intresserad av.
Ångrar du en inskickad ansökan kan du via ditt studerandekonto lämna återbud till den gjorda ansökan.

ÄR JAG GARANTERAD EN PLATS PÅ UTBILDNINGEN OM JAG SKICKAT IN EN KOMPLETT ANSÖKAN?

Nej, om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande som bedömts behöriga att läsa utbildningen.

ÄR MIN ANSÖKAN KOMPLETT?

Om du är osäker på din ansökan är du välkommen att maila oss via kontaktformuläret på ansökningssidan

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Alvis logo Alvis från Gotit